Tiền xu và tiền giấy

Tiền xu và tiền giấy

Tiền xu có các mệnh giá 1, 5, 10, 50, 100, và 500 won, nhưng đồng 1 và 5 won hiếm khi được sử dụng. Tiền giấy có các mệnh giá 1.000, 5.000 và 10.000 và 50.000.Séc ngân hàng 100.000 won cũng được dùng như tiền giấy nhưng khi sử dụng séc ngân hàng thì phải trình thẻ căn cước hoặc hộ chiếu

Đổi tiền

Đổi tiền

Có thể đổi tiền giấy bằng ngoại tệ hoặc séc du lịch sang tiền won Hàn Quốc tại các ngân hàng ngoại hối và các tổ chức đổi tiền được cấp phép khác. Tỷ giá hối đoái tùy thuộc vào biến động thị trường. Dịch vụ ngoại hối ARS: 82-2-3709-8000 (mã 351) Thomas Cook : 82-2-733-6601 American Express Traveler’s Cheques : 82-2-399-2915

Thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng, gồm VISA, American Express, Diners Club, Master Card và JCB đều được chấp nhận ở các khách sạn, cửa hàng bách hóa và nhà hàng lớn. VISA : 82-2-524-9827 Master Card : 82-2-398-2200 Diners Club : 82-2-222-6100 American Express : 82-2-552-7600 JCB : 82-2-755-4977