Thông tin về bệnh viện (các bệnh viện đa khoa tại tỉnh Jeollabuk)

Thông tin về bệnh viện (các bệnh viện đa khoa tại tỉnh Jeollabuk) Bệnh viện,Địa chỉ và các khoa điều trị
Bệnh viện Địa chỉ và các khoa điều trị
Bệnh viện đại học quốc gia Chonbuk
 • 20, Geonji-ro, quận Deokjin, thành phố Jeonju (82-63-250-1114)
 • inội khoa, thần kinh, thần kinh-tâm thần học, phẫu thuật, phẫu thuật chỉnh hình, thần kinh phẫu thuật, phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật thẩm mỹ, gây mê, sản & phụ khoa, khoa nhi, nhãn khoa, tai mũi họng, da liễu, tiết niệu, X quang, ung thư xạ trị, bệnh lý học, xét nghiệm y học, phục hồi chức năng, y học gia đình
Bệnh viện Jesus
 • 365, Seowon-ro, quận Wansan, thành phố Jeonju (82-63-230-8114)
 • Y học gia đình, phục hồi chức năng, nội khoa, phẫu thuật,thần kinh phẫu thuật,phẫu thuật chỉnh hình,khoa nhi,sản & phụ khoa,nhãn khoa, nha khoa, gây mê, tai mũi họng, bệnh lý lâm sàng, giải phẫu bệnh, X-quang chẩn đoán, X-quang điều trị, tiết niệu, tâm thần học, da liễu, phẫu thuật tim mạch
Bệnh viện thiết kế
 • 390, Gyeonhwon-ro, quận Wansan, thành phố Jeonju (82-63-240-2000)
 • nội khoa, thần kinh, thần kinh-tâm thần học, phẫu thuật,phẫu thuật chỉnh hình,thần kinh phẫu thuật,phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật thẩm mỹ,gây mê, sản & phụ khoa, khoa nhi, tai mũi họng, da liễu, tiết niệu, X quang, xét nghiệm y học, phục hồi chức năng, y học gia đình, y học hạt nhân, y học nghề nghiệp & môi trường, cấp cứu, y học phòng ngừa, Đông y, sản & phụ khoa đông y, thần kinh-tâm thần học đông y, phục hồi chức năng đông y, y học cơ cấu sasang, châm cứu & chữa ngải, phẫu thuật miệng và hàm-mặt, răng giả, chỉnh hình nha khoa, nha khoa nhi, nha chu, nha khoa giữ gìn, y khoa răng miệng
Bệnh viện Hàn Quốc Jeonju
 • 367, Andeokwon-ro, quận Deokjin, thành phố Jeonju (82-63-240-7300)- nội khoa, thần kinh, phẫu thuật, phẫu thuật chỉnh hình, thần kinh phẫu thuật, gây mê, sản & phụ khoa, X-quang, xét nghiệm y học, phục hồi chức năng, y học gia đình
Bệnh viện Jeonju
 • 13, Handupyeong3-gil, quận Wansan, thành phố Jeonju (063-220-7200)
 • nội khoa, phẫu thuật, sản & phụ khoa, khoa nhi, X-quang chẩn đoán, bệnh lý lâm sàng, gây mê, nhãn khoa, phẫu thuật chỉnh hình, thần kinh phẫu thuật, nha khoa, y học gia đình, tiết niệu, da liễu, tai mũi họng
Bệnh viện đại học Wonkwang
 • 895, Muwang-ro, thành phố Iksan (82-63-850-1114)
 • Nội khoa, phẫu thuật, phẫu thuật chỉnh hình, thần kinh phẫu thuật, nhãn khoa, da liễu, gây mê, tai mũi họng, X-quang, nha khoa, bệnh lý lâm sàng, phẫu thuật tim mạch, tiết niệu, phẫu thuật thẩm mỹ, khoa nhi, sản & phụ khoa, bệnh lý giải phẫu, thần kinh, tâm thần học, X-quang trị liệu, y học gia đình, phục hồi chức năng, cấp cứu, y học hạt nhân, y học nghề nghiệp & môi trường
Bệnh viện Iksan
 • 969, Muwang-ro, thành phố Iksan (063-840-9114)
 • nội khoa, khoa nhi, sản & phụ khoa, phẫu thuật, thần kinh phẫu thuật, phẫu thuật chỉnh hình, X-quang, gây mê, nha khoa, tiết niệu, y học gia đình, bệnh lý giải phẫu
Trung tâm y tế Gunsan
 • 27, Medical Center-ro, thành phố Gunsan (82-63-472-5412)
 • Nội khoa, phẫu thuật, sản & phụ khoa, khoa nhi, tai mũi họng, nha khoa, gây mê, phẫu thuật chỉnh hình, bệnh lý lâm sàng, X-quang chẩn đoán, thần kinh phẫu thuật, phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật tim mạch, tiết niệu, tâm thần học, nhãn khoa, y học gia đình, bệnh lý giải phẫu, thần kinh, phục hồi chức năng
Bệnh viện Donggunsan
 • 149, Jochon-ro, thành phố Gunsan (82-63-440-0571)
 • nội khoa, thần kinh, phẫu thuật, phẫu thuật chỉnh hình, thần kinh phẫu thuật, phẫu thuật tim mạch, gây mê, sản & phụ khoa, tiết niệu, X-quang, xét nghiệm y học, phục hồi chức năng, y học gia đình, y học nghề nghiệp & môi trường, cấp cứu, nha khoa
Trung tâm y tế Namwon
 • 365, chungjeong-ro, thành phố Namwon-si (82-63-620-1114)
 • Nội khoa, phẫu thuật, khoa nhi, sản & phụ khoa, tai mũi họng, X-quang chẩn đoán, nhãn khoa, gây mê, bệnh lý giải phẫu, nha khoa, phẫu thuật chỉnh hình, thần kinh phẫu thuật, y học gia đình, tiết niệu, da liễu, thần kinh, phục hồi chức năng, phẫu thuật tim mạch, tâm thần học
Trung tâm y tế Jeongeup ASAN
 • 606-22, chungjeong-ro, thành phố Jeongeup-si (82-63-530-6000)
 • Nội khoa, phẫu thuật, khoa nhi, sản & phụ khoa, nhãn khoa, nha khoa, gây mê, X-quang, bệnh lý lâm sàng, phẫu thuật chỉnh hình, tai mũi họng, thần kinh phẫu thuật, tiết niệu, tâm thần, y học gia đình, giải phẫu bệnh
Bệnh viện Gochang
 • 9, Hwasin 1-gil, thị trấn Gochang, huyện Gochang (82-63-560-5600)
 • Nội khoa, phẫu thuật, phẫu thuật chỉnh hình, thần kinh phẫu thuật, gây mê, sản & phụ khoa, khoa nhi, tai mũi họng, X quang, xét nghiệm y học, cấp cứu
Bệnh viện Buan Seongmo
 • 24, Ojeong 2-gil, thị trấn Buan, huyện Buan (82-63-581-5100)
 • Nội khoa, thần kinh, phẫu thuật, phẫu thuật chỉnh hình, thần kinh phẫu thuật, gây mê, sản & phụ khoa, X-quang, xét nghiệm y học, cấp cứu