An toàn·phúc lợi·môi trường·cân bằng

Tỉnh Jeollabuk đang xây dựng môi trường với con người làm trung tâm, ưu tiên hàng đầu về an toàn và cuộc sống mạnh khỏe. Tỉnh sẽ tăng cường quản lý an toàn tai nạn lấy việc phòng chống và hiện trường làm trung tâm, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai để nhằm chế ngự trước tình huống.

Tỉnh sẽ thực hiện chế độ phúc lợi ấm áp, đầy tình người và bao dung thông qua xây dựng mạng lưới phúc lợi xã hội trong đó mọi người cùng nhau sống hạnh phúc. Tỉnh sẽ thúc đẩy sự phát triển cân bằng sao cho mọi người đều cùng sống hạnh phúc bằng cách thực hiện chính sách phù hợp với từng vùng; nhằm làm sống lại những ưu điểm và bản sắc của từng vùng làm cho Jeolbuk trở thành nơi đáng sống dù là ở nơi nào.