Hướng đạo thế giới thời đại Saemangeum

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của Saemangeum, tỉnh sẽ chuẩn bị không sai sót cho “Hướng đạo sinh thế giới Saemangeum 2023” là đại hội của thanh thiếu niên thế giới.

Với chủ đề “Hãy vẽ giấc mơ của bạn!”, khoảng 50,000 người của 170 quốc gia vượt qua sự khác biệt chủng tộc, tôn giáo, ý niệm, văn hóa sẽ trở thành một.

Bằng việc mở rộng cơ sở hạ tầng như sân bay quốc tế Saemangeum, cảng mới, đường, tỉnh sẽ mở sang một thời đại Saemangeum mới.

Hơn thế nữa, thông qua việc xây dựng nền tảng biển thông minh, cụm phức hợp năng lượng tái tạo mới sẽ đưa Saemangeum thành trung tâm công nghiệp hiện đại thân thiện với môi trường và mở ra một Saemangeum trung tâm thế giới.