Ngành công nghiệp mới tương lai phức hợp

Thông qua việc nâng cao năng lực kinh tế và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp vững mạnh, tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh và cao độ hóa ngành công nghiệp chủ lực và đang vươn lên chinh phục trước ngành công nghiệp mới tương lai.

Thông qua việc hỗ trợ R&D xe hơi mô hình tương lai thân thiện với môi trường, tỉnh đã thúc đẩy tăng trưởng đổi mới; thông qua việc xây dựng cụm năng lượng tái tạo Saemangeum, tỉnh đã tạo ra ngành công nghiệp mới về năng lượng và nuôi dưỡng ngành công nghiệp năng lượng tái tạo.

hêm vào đó, bằng việc lập điều lệ nuôi dưỡng ngành công nghiệp các-bon đầu tiên trên cả nước, tỉnh đã xúc tiến thương mại hóa nguyên vật liệu các-bon và xây dựng được hệ sinh thái công nghiệp liên quan. Tỉnh đang hướng để tìm tương lai cho Jeonbuk bằng chiến lực trọng điểm vào ngành công nghiệp mới thông minh, ngành công nghiệp nguyên vật liệu phụ tùng phức hợp 4.0 và hệ sinh thái tài chính·đổi mới·cùng sở hữu·khởi nghiệp.