Quản lý nông nghiệp “Tam lạc”, Công nghiệp nông nghiệp và khoa học đời sống

Quản lý nông nghiệp “Tam lạc” với nông dân, nông nghiệp, nông thôn vui vẻ thông qua việc cải tạo chính sách bằng công nghiệp nông nghiệp và khoa học đời sống làm cho tỉnh Jeollabuk trở thành thủ phủ nông nghiệp và khoa học đời sống.

Tỉnh Jeollabuk là tỉnh đầu tiên trên toàn quốc thi hành chế độ bảo đảm giá thấp nhất cho nông sản chính và đang chủ đạo theo hướng công nghiệp phức hợp nông thôn bằng cách nuôi dưỡng các doanh nghiệp chứng nhận công nghiệp lần thứ 6.

Đặc biệt, tỉnh đang xây dựng thung lũng nông nghiệp & khoa học đời sống thông minh châu Á và xây dựng vành đai phức hợp công nghiệp nông nghiệp và khoa học đời sống với 5 mục tiêu lớn gồm thực phẩm·hạt giống·máy móc nông nghiệp·vi sinh vật·nông nghiệp hiện đại; chuyển đổi nền nông nghiệp nền tảng của dân tộc vươn lên thành công nghiệp tương lai giá trị gia tăng cao hiện đại phù hợp với thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.