Khu khoa học nông nghiệp và đời sống Saemangeum

Xây dựng đô thị nông thôn mới dựa trên việc phát triển kỹ thuật nông nghiệp hiện đại và R&D

 • Diện tích: 94.3㎢ (khu nông nghiệp 89.7㎢, khu đô thị nông thôn 4.6㎢)
 • Phương hướng phát triển: trung tâm nông nghiệp phức hợp hiện đại theo hình thức xuất khẩu nông ngư nghiệp
 • Chiến lược phát triển: phát triển thành cụm nông nghiệp lớn nhất trong nước thông qua việc phức hợp hóa các chức năng đa dạng
 • Chức năng ứng dụng
  • Nông nghiệp hiện đại chất lượng cao thân thiện với môi trường
  • Cứ điểm xúc tiến xuất khẩu như khu nhà kính, pháp nhân công ty nông ngư nghiệp quy mô lớn.
  • Hỗ trợ R&D và dịch vụ nông nghiệp
  • Xây dựng cơ sở cho du lịch sinh thái nông nghiệp
  • Xây dựng đồng cỏ cho ngựa và khu cưỡi ngựa

Khu hợp tác quốc tế Saemangeum

Xây dựng đô thị phức hợp cao cấp cộng hưởng giữa các doanh nghiệp và nền văn hóa đa dạng trên thế giới

 • Diện tích: 52.0㎢
 • Phương hướng phát triển: xây dựng đặc khu toàn cầu kết hợp giữa đa quốc gia và đa văn hóa
 • Chiến lược phát triển: xây dựng đặc khu hợp tác kinh tế giữa các quốc gia
 • Chức năng ứng dụng
  • Các doanh nghiệp sản xuất sử dụng mạng lưới FTA và thương hiệu Made in Korea
  • Công nghiệp tri thức và công nghiệp giá trị gia tăng cao
  • Trụ sở chính của doanh nghiệp quốc tế, tổ chức quốc tế v.v.
  • Xây dựng đô thị biển thế giới bằng các dự án tiên phong (6.6㎢).