saemangeum

History

 • 2016.02 Thành lập văn phòng Điều phối Chính sách Chính phủ Nhóm hỗ trợ xúc tiến dự án Saemangeum.
 • 2015.08 Sửa đổi Đạo luật đặc biệt về xúc tiến và hỗ trợ dự án Saemangeum.
 • 2014.09 Sửa đổi kế hoạch cơ bản Saemangeum (MP).
 • 2013.09 Ra mắt cơ quan đầu tư và phát triển Saemangeum.
 • 2012.12 Ban hành đạo luật đặc biệt về xúc tiến và hỗ trợ dự án Saemangeum.
 • 2012.06 Lễ khởi công cảng mới Saemangeum.
 • 2011.03 Lập kế hoạch phát triển toàn diện (MP) Saemangeum.
 • 2010.07 Bắt đầu xây dựng kè chống thấm Saemangeum (đất nông nghiệp)
 • 2010.04 Hoàn thành đê biển Saemangeum (33,9km).
 • 2008.10 Sửa đổi kế hoạch cơ bản phát triển đất đai (đất nông nghiệp:30%, đất phi nông nghiệp: 70%).
 • 2007.12 Ban hành Đạo luật đặc biệt về Xúc tiến dự án Saemangeum.
 • 2007.04 Lập kế hoạch cơ bản phát triển nội địa (đất nông nghiệp: 72%, đất phi nông nghiệp:28%).
 • 1991.11Việc thực thi dự án Saemangeum được cho phép và bắt đầu xây dựng.
 • 1987.05Đưa ra kế hoạch xúc tiến dự án san lấp Saemangeum.