Thông tin dành cho du khách

Thông tin dành cho du khách Thông tin,Numbers SĐT,Địa điểm
Thông tin Telephone Numbers Địa điểm
Thông tin tổng hợp về du lịch Jeonbuk 82-63-288-0105 Thành phố Jeonju
Thông tin du lịch Lâu đài Gyeonggi 82-63-232-6293 Thành phố Jeonju
Thông tin về trạm xe buýt nhanh 82-63-281-2739 Thành phố Jeonju
Thông tin về mộ đá Gochang 82-63-560-2715 Huyện Gochang
Thông tin du lịch Pháo đài Gochangeupseong 82-63-560-2710 Huyện Gochang
Thông tin du lịch Gwanghanru 82-63-620-6752 Thành phố Namwon
Thông tin du lịch Gunsan 82-63-453-4986 Thành phố Gunsan
Trạm quan sát chim di cư Gunsan Geumgang 82-63-450-6587 Thành phố Gunsan
Thông tin du lịch Namwon 82-63-633-5353 Thành phố Namwon
Thông tin du lịch tổng hợp về Namwon 82-63-632-1330 Thành phố Namwon
Thông tin du lịch Núi Naejangsan 82-63-537-1330 Thành phố Jeongeup
Thông tin du lịch Đền Geumsansa 82-63-548-1330 Thành phố Gimje
Thông tin về Núi Gimje Moaksan (Đền Geumsansa) cho du khách 82-63-548-1330 Thành phố Gimje
Thông tin du lịch huyện Muju 82-63-324-2114 Huyện Muju
Thông tin du lịch Hồ chứa nước Byeokkolje 82-63-540-4094 Thành phố Gimje
Thông tin du lịch Buan 82-63-580-4434 Huyện Buan
Thông tin về Saemangeum 82-63-581-6292 Huyện Buan
Thông tin du lịch Núi Seonunsan 82-63-560-2712 Huyện Gochang
Thông tin du lịch Yanggosaljae 82-63-560-2711 Huyện Gochang
Thông tin du lịch Núi Daedunsan 82-63-240-4561 Huyện Wanju
Thông tin du lịch Iksan Mireuksaji 82-63-859-3873 Thành phố Iksan
Thông tin du lịch Ga Iksan 82-63-859-3825 Thành phố Iksan
Thông tin về Đền Jangsu Nongae 82-63-350-2561 Huyện Jangsu
Thông tin du lịch Ga Jeonju 82-63-281-2024 Thành phố Jeonju
Thông tin du lịch Làng Hanok Jeonju 82-63-282-1330 Thành phố Jeonju
Thông tin du lịch tổng hợp về Jeongeup 82-63-536-6776 Thành phố Jeongeup
Thông tin du lịch Julpo 82-63-580-4734 Huyện Buan
Thông tin du lịch Núi Maisan 82-63-430-2651 Jinan-gun
Thông tin về Công viên chủ đề Chunhyang cho du khách 82-63-620-6180 Thành phố Namwon
Thông tin du lịch Honbul 82-63-620-6788 Thành phố Namwon