Điều lệ cư dân tỉnh

Tỉnh Jeollabuk tươi đẹp có những ngọn núi, những cánh đồng và cả biển hài hòa với nhau, và là nơi những người dân tử tế & hào hiệp của tỉnh sinh sống với nhau.
Tổ tiên của chúng ta ở tỉnh đã không ngừng xây dựng nền tảng cho cuộc sống có chất lượng với tinh thần trung thành & cống hiến cho đất nước và người dân, cùng với trái tim nồng hậu khi cùng nhau sinh sống.
Dựa trên truyền thống này, chúng ta phải chủ động xây dựng một Tỉnh Jeollabuk đầy hy vọng và tự hào, đồng thời tích cực chấp nhận những thay đổi trên toàn cầu.

  • Chúng ta phải tự hào khi là người dân tỉnh Jeollabuk và giữ gìn phẩm giá của chúng ta.
  • Chúng ta phải bảo tồn thiên nhiên và văn hóa trong tỉnh, đồng thời phát triển hơn nữa những yếu tố này.
  • Chúng ta phải là những người đầu tiên đi tới tương lai với tư duy tích cực và tinh thần tiến bộ.
  • Chúng ta phải làm việc chăm chỉ để hoàn thành sứ mệnh của người người dân tỉnh Jeollabuk.
  • Chúng ta phải yêu quê hương và đóng góp cho cả đất nước và thế giới.