Những bước đi đầy nghị lực vì một năm 2020 bay cao, bay xa hơn hướng tới mục tiêu ’Jeonnbuk đại nhảy vọt’!

Tỉnh của chúng ta trong thời gian qua đã dành được những thành quả đáng kể, mang tính cốt lõi trên nhiều mảng thuộc các lĩnh vực. Một phần là kết quả của việc tập trung năng lực toàn tỉnh vào việc xây dựng hệ thống sinh thái công nghiệp, tăng cường thế mạnh kinh tế và nâng cao nhận thức tự tôn.

Với nền tảng đã tạo dựng được trong thời gian qua, năm nay chính là thời điểm để chúng ta sải bước hướng tới mục tiêu ‘ Jeonbuk đại nhảy vọt’.

Cùng các chính sách cụ thể và nội lực sẵn có, sẽ tạo lên cơ cấu kinh tế vững chắc, không bị lung lay vì bất cứ nguy cơ nào.

Hiện thực hóa các giá trị của thời đại hòa hợp·tương sinh, đẩy mạnh phát triển cân bằng giữa các huyện·thị, tiên phong dẫn đầu thời đại văn minh nông nghiệp hòa hợp tương sinh mới của tỉnh.

Với tư thế “nỗ lực không ngừng” hiện thực hóa định hướng xây dựng“Sơn hà giàu đẹp, nơi sự sống sinh sôi phát triển, nghìn năm Jeonbuk”.

Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để các chính sách mang lại hiệu quả tới từng ngõ ngách đời sống của mỗi người dân.

Xin cảm ơn.

Song Ha Jin, Chủ tịch tỉnh Jeollabuk-do