Tỉnh Jeollabuk

location

nằm ở phía tây nam Hàn Quốc, phía đông nam giáp các huyện Hadong, Hamyang và Geochang của tỉnh Gyeongsangnam và thành phố Gimcheon của tỉnh Gyeongsangbuk, Đỉnh Bangyabong của Núi Sobaeksan (1.732 m), Đỉnh Toggibong (1.534m), Đỉnh Nottseungbong (1.586m), Núi Baekunsan (1.279m), Núi Namdeokyusan (1.508m), và Núi Muryongsan (1.492m), phía nam giáp các huyện Yeonggwang, Damyang, Gokseong và Gurye, phía bắc giáp huyện Geumsan, thành phố Nonsan, huyện Buyeo và huyện Seocheon của tỉnh Chungcheongnam và huyện Yeongdong của tỉnh Chungcheongbuk, và phía tây giáp Trung Quốc trên biển Hoàng Hải.

Tỉnh có điểm cực nam ở 35°18 vĩ bắc tại làng Samcheon, xã Pungsan, huyện Sunchang và điểm cực bắc ở 36°9 vĩ bắc tại làng Yongdu, xã Yongang, thành phố Iksan, trải dài qua độ bắc và nam của 57', và còn cực đông ở 127°55 kinh đông tại làng Geumpyeong, xã Mupung, huyện Muju và điểm cực tây ở 125°58 kinh đông tại làng Ucheongdo, xã Okdo, thành phố Gunsan, và đặc điểm địa lý là khoảng cách từ phía đông sang tây lớn hơn từ bắc đến nam.

Tổng diện tích của tỉnh Jeollabuk là 8.066㎢ và chiếm 8,06% tổng diện tích quốc gia.