Tổ chức hành chính trong khu vực Thời Cao Ly.

Tỉnh Jeollabuk là trung tâm của Mã Hàn, một trong các Quốc gia thuộc thời đại Samhan (Tam Hàn). Có 15 trong số 54 bộ tộc có căn cứ ở khu vực này. Vào Thời Tam Quốc, khu vực này thuộc Vương quốc Bách Tế, được hợp nhất với Mã Hàn. Jungbang là trung tâm tỉnh trong suốt thời kỳ Vương quốc Bách Tế.

Các mốc thời gian

660, năm thứ 20 của triều đại Nghĩa Từ Vương thuộc Vương quốc Bách Tế

  • Sau sự sụp đổ của Vương quốc Bách Tế do cuộc tấn công của Liên minh giữa vương quốc Tân La & Triều đại nhà Đường, khu vực này quy phục nhà Đường và sau đó trở thành một phần của lãnh thổ Tân La sau khi nhà Đường rút lui vào năm 676, năm thứ 16 của triều đại Văn Vũ Vương của Vương quốc Tân La.

685, trong suốt thời đại Tân La Thống hhất

  • Chính phủ đặt châu Wansan và kinh Namwon cùng với 8 châu và 4 kinh khác

996, năm thứ 14 của triều đại Vua Thành Tông

  • Là 1 trong 10 tỉnh, tỉnh Jeollabuk có tên Gangnam (phía nam dòng sông) và có 4 ju, cùng các khu hành chính.

1018, năm thứ 9 của triều đại Vua Hiển Tông

  • Hợp nhất 2 tỉnh Gangnam và Haenam và được gọi là Jeolla, khi hệ thống hành chính mới chia đất nước thành 5 tỉnh và 2 miền. Anchalsa (Người đại diện chính quyền trung ương) được cử tới tỉnh Jeolla để giám sát toàn bộ khu vực.

1413, năm thứ 13 triều đại Vua Thái Tông

  • Trong Thời đại Triều Tiên, chính phủ chia hệ thống hành chính thành 8 tỉnh. Vị quan cai quản Jeonju thời đó là Gwanchalsa; ông cai quản diện tích rộng lớn thuộc 2 tỉnh Jeollabuk và Jeollanam, cũng như Đảo Jeju.

1896, năm thứ 33 của triều đại Vua Cao Tông

  • Tỉnh Jeolla được chia thành 2 tỉnh Jeolla Bắc và Nam, trong đó tỉnh Jeollabuk, Jeolla Bắc, gồm 26 huyện

1910, Nhật Bản cai trị Hàn Quốc

  • Bán đảo Triều Tiên được chia thành 13 tỉnh, 12 phủ và 317 huyện. Năm 1914, các phủ và huyện này được hợp nhất thành 1 phủ và 14 huyện; đến năm 1935 phủ Jeonju được tách ra khỏi huyện Wanju.

1949, thành lập Cộng hòa Hàn Quốc

  • Các phủ Jeonju, Gunsan và Eeri đều trở thành thành phố. Năm 1963, huyện Geumsan trở thành một phần của tỉnh Chungcheongnam, còn xã Wido được hợp nhất vào tỉnh Jeollabuk. Năm 1981, 2 thị trấn Jeongju và Namwon đều trở thành thành phố. Tại Jeonju các quận Wansan và Deokjin được thành lập.

Năm 1995,

  • các huyện Okgu, Jeongeup, Namwon, Gimje và Iksan cùng các thành phố Gunsan, Jeongju, Namwon, Eeri được hợp nhất, lần lượt lập nên các thành phố Gunsan, Jeongeup, Namwon và Gimje. Hiện tại, tỉnh Jeollabuk gồm các khu hành chính với 6 thành phố và 8 huyện.