• Quản lý nông nghiệp “Tam lạc”Công nghiệp nông nghiệp và khoa học đời sống view
  • Ngành công nghiệp mớitương lai phức hợp view
  • Nội dung ICT văn hoátrải nghiệm du lịch số 1 view
  • Saemangeum Hướng đạo thế giới thời đại view
  • An toàn·Phúc lợi·Môi trường·Cân bằng view

5 mục tiêu lớn của chính quyền tỉnh

1 2 3 4 5

Tintức

Tỉnh trưởng

Tỉnh trưởng

SONG HA-JIN

Các lễ hội của tỉnh Jeollabukview